για θεραπεία καταρράκτη...

Καταρράκτης ονομάζεται η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού και μπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες σε όλο το ηλικιακό φάσμα του ανθρώπινου οργανισμού.

 

Η συνηθέστερη μορφή καταρράκτου που αποδίδεται στη φυσιολογική, ηλικιακά συνδεόμενη, φθορά του φακού (γεροντικός καταρράκτης) αποτελεί παγκοσμίως την πρώτη αιτία τύφλωσης που όμως θεραπεύεται πλήρως με ειδικές χειρουργικές τεχνικές.

 

Η σύγχρονη, πλέον διαδεδομένη, χειρουργική τεχνική ονομάζεται φακοθρυψία.

ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ
 • Η αναισθησία προκαλείται τοπικά με κολύριο

 • Κατά την επέμβαση αφαιρείται ο κρυσταλλοειδής φακός του ματιού, μέσω μιας πολύ μικρής περιφερικής τομής του κερατοειδούς χιτώνα, με την χρήση υπερήχων ή/και στροφικών παλμικών μικροκινήσεων ειδικού εργαλείου-χειρουργικού μηχανήματος

 • Μέσω της ίδιας τομής, τοποθετείται στη συνέχεια, ειδικός για κάθε περίπτωση, αναδιπλούμενος ενδοφακός

 • Αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, ενσταλάζονται κολύρια και ο ασθενής αποχωρεί από την κλινική με οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή, σε κολύρια, για τις επόμενες 20-30, συνήθως ημέρες

 • Η πρώτη μετεγχειρητική εξέταση γίνεται στο ιατρείο την αμέσως επόμενη ημέρα

για διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού και πρεσβυωπίας…

Το ανθρώπινο μάτι, λειτουργεί σαν μια τέλεια μικροκάμερα με ασύλληπτες δυνατότητες σε σχέση με οποιοδήποτε σύγχρονο, υψίστης τεχνολογίας, ανθρώπινο οπτικό κατασκεύασμα. Λόγω των πολύ μικρών του διαστάσεων, φέρει διαθλαστικά μέσα με πολύ μεγάλη ισχύ αλλά και προσαρμοστικότητα.

 

Εδώ συγκαταλέγονται σχεδόν όλα εκείνα τα προβλήματα που ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει με την χρήση διορθωτικών κρυστάλλων (γυαλιά) ή/και με την εφαρμογή φακών επαφής.

 

Στις μέρες μας, πλήθος τέτοιων προβλημάτων βρίσκουν λύση στον ευρύτερο τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής με χρήση ειδικών ακτίνων laser και ενδοφακών.

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ LASER, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΜΕΤΡΩΠΙΩΝ (ΜΥΩΠΙΑΣ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ
 • Η αναισθησία προκαλείται τοπικά με κολύριο

 • Ανάλογα με την μέθοδο που θα εφαρμοστεί (PRK, EpiLASIK, LASEK, LASIK) προετοιμάζεται χειρουργικά η επιφάνεια, ή βαθύτερα το στρώμα, του κερατοειδούς για να υποβληθεί σε σμίλευση με EXCIMER LASER. Στην περίπτωση της LASIK κατά την οποία για την δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού, από καταβολής της μεθόδου, χρησιμοποιείται μηχανικός κερατοτόμος, στις μέρες μας εκτελείται χειρουργικά με τη χρήση ενός άλλου είδους Laser που ονομάζεται FEMTOSECOND LASER

 • Γίνεται η κερατοσμίλευση με το Excimer Laser που συνήθως διαρκεί μερικά μόνο δευτερόλεπτα, για κάθε οφθαλμό

 • Ανάλογα με τη μέθοδο, τοποθετείται ή όχι, προστατευτικός θεραπευτικός φακός επαφής για 4-7, συνήθως, ημέρες

 • Αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, ενσταλάζονται κολύρια και ο ασθενής αποχωρεί από την κλινική με οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή, σε κολύρια, για τις επόμενες 7-30, συνήθως, ημέρες

 • Η πρώτη μετεγχειρητική εξέταση γίνεται στο ιατρείο την αμέσως επόμενη ημέρα

για αντιμετώπιση γλαυκώματος...

Ως δεύτερη αιτία τύφλωσης στον κόσμο (ανάλογα με την φυλή), το γλαύκωμα αποτελεί μια σοβαρότατη νόσο κατά την οποία καταστρέφεται σταδιακά, χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τον ασθενή, ακόμη και σε προχωρημένα στάδια, στις περισσότερες περιπτώσεις, το νευροεπιθήλιο του αμφιβληστροειδούς, ο ιστός, δηλαδή, που λαμβάνει και αρχικά μεταφέρει όλα τα οπτικά ερεθίσματα του οφθαλμού στον εγκέφαλο.

 

Η πιο συνήθης μορφή γλαυκώματος, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και που αφορά στην Καυκάσια ανθρώπινη φυλή, είναι το Χρόνιο Γλαύκωμα Ανοικτής Γωνίας.

 

Στις μέρες μας, με την εξέλιξη της φαρμακευτικής τεχνολογίας, η νόσος αντιμετωπίζεται κυρίως με φαρμακευτική αγωγή σε κολύρια, με πολύ απλά, για τον ασθενή, δοσολογικά σχήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται συμπληρωματικές θεραπείες με ειδικά Laser ή/και τοποθέτηση ειδικών βαλβίδων αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού από τον πρόσθιο θάλαμο.

 

Σε περιπτώσεις ανθεκτικών μορφών της νόσου αλλά και σε ειδικές περιπτώσεις άλλων ειδών γλαυκώματος, εφαρμόζονται διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις με επικεφαλής την τραμπεκουλεκτομή.

ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗ
 • Η αναισθησία προκαλείται τοπικά με κολύριο ή σε κάποιες, σπάνιες πλέον, περιπτώσεις, τοπικά πάλι αλλά με περιβολβικές ενέσεις

 • Προετοιμάζεται ο επιπεφυκότας, κοντά στο σκληροκερατοειδικό όριο και πάνω από το σημείο που πρόκειται να δημιουργηθεί η διηθητική φυσαλίδα

 • Δημιουργείται κρημνός, ειδικών διαστάσεων και πάχους, στο σκληρό χιτώνα του οφθαλμού

 • Κάτω από τον κρημνό τρυπανώνεται το τμήμα εκείνο του οφθαλμού, μέσω του οποίου διηθείται φυσιολογικά το υδατοειδές υγρό, που ονομάζεται trabeculum (ηθμός). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται τεχνητή επικοινωνία μεγάλης ροής, μεταξύ του προσθίου θαλάμου του οφθαλμού και της αντίστοιχης υποεπιπεφυκοτικής περιοχής, σχηματίζοντας μία διηθητική φυσαλίδα

 • Συρράπτεται με ειδικό τρόπο ο σκληρικός κρημνός

 • Η επέμβαση ολοκληρώνεται με την στεγανοποίηση της νεοσυσταθείσας φυσαλίδας συρράπτοντας, με ειδικό τρόπο επίσης, και τον επιπεφυκότα

 • Αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, ενσταλάζονται κολύρια και ο ασθενής αποχωρεί από την κλινική με οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή, σε κολύρια, για τις επόμενες 20-30, συνήθως ημέρες

 • Η πρώτη μετεγχειρητική εξέταση γίνεται στο ιατρείο την αμέσως επόμενη ημέρα