για αντιμετώπιση γλαυκώματος...

Ως δεύτερη αιτία τύφλωσης στον κόσμο (ανάλογα με την φυλή), το γλαύκωμα αποτελεί μια σοβαρότατη νόσο κατά την οποία καταστρέφεται σταδιακά, χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τον ασθενή, ακόμη και σε προχωρημένα στάδια, στις περισσότερες περιπτώσεις, το νευροεπιθήλιο του αμφιβληστροειδούς, ο ιστός, δηλαδή, που λαμβάνει και αρχικά μεταφέρει όλα τα οπτικά ερεθίσματα του οφθαλμού στον εγκέφαλο.

 

Η πιο συνήθης μορφή γλαυκώματος, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και που αφορά στην Καυκάσια ανθρώπινη φυλή, είναι το Χρόνιο Γλαύκωμα Ανοικτής Γωνίας.

 

Στις μέρες μας, με την εξέλιξη της φαρμακευτικής τεχνολογίας, η νόσος αντιμετωπίζεται κυρίως με φαρμακευτική αγωγή σε κολύρια, με πολύ απλά, για τον ασθενή, δοσολογικά σχήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται συμπληρωματικές θεραπείες με ειδικά Laser ή/και τοποθέτηση ειδικών βαλβίδων αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού από τον πρόσθιο θάλαμο.

 

Σε περιπτώσεις ανθεκτικών μορφών της νόσου αλλά και σε ειδικές περιπτώσεις άλλων ειδών γλαυκώματος, εφαρμόζονται διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις με επικεφαλής την τραμπεκουλεκτομή.

ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗ
  • Η αναισθησία προκαλείται τοπικά με κολύριο ή σε κάποιες, σπάνιες πλέον, περιπτώσεις, τοπικά πάλι αλλά με περιβολβικές ενέσεις

  • Προετοιμάζεται ο επιπεφυκότας, κοντά στο σκληροκερατοειδικό όριο και πάνω από το σημείο που πρόκειται να δημιουργηθεί η διηθητική φυσαλίδα

  • Δημιουργείται κρημνός, ειδικών διαστάσεων και πάχους, στο σκληρό χιτώνα του οφθαλμού

  • Κάτω από τον κρημνό τρυπανώνεται το τμήμα εκείνο του οφθαλμού, μέσω του οποίου διηθείται φυσιολογικά το υδατοειδές υγρό, που ονομάζεται trabeculum (ηθμός). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται τεχνητή επικοινωνία μεγάλης ροής, μεταξύ του προσθίου θαλάμου του οφθαλμού και της αντίστοιχης υποεπιπεφυκοτικής περιοχής, σχηματίζοντας μία διηθητική φυσαλίδα

  • Συρράπτεται με ειδικό τρόπο ο σκληρικός κρημνός

  • Η επέμβαση ολοκληρώνεται με την στεγανοποίηση της νεοσυσταθείσας φυσαλίδας συρράπτοντας, με ειδικό τρόπο επίσης, και τον επιπεφυκότα

  • Αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, ενσταλάζονται κολύρια και ο ασθενής αποχωρεί από την κλινική με οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή, σε κολύρια, για τις επόμενες 20-30, συνήθως ημέρες

  • Η πρώτη μετεγχειρητική εξέταση γίνεται στο ιατρείο την αμέσως επόμενη ημέρα