για θεραπεία καταρράκτη...

Καταρράκτης ονομάζεται η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού και μπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες σε όλο το ηλικιακό φάσμα του ανθρώπινου οργανισμού.

Η συνηθέστερη μορφή καταρράκτου που αποδίδεται στη φυσιολογική, ηλικιακά συνδεόμενη, φθορά του φακού (γεροντικός καταρράκτης) αποτελεί παγκοσμίως την πρώτη αιτία τύφλωσης που όμως θεραπεύεται πλήρως με ειδικές χειρουργικές τεχνικές.

Η σύγχρονη, πλέον διαδεδομένη, χειρουργική τεχνική ονομάζεται φακοθρυψία.

για διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού και πρεσβυωπίας…

Το ανθρώπινο μάτι, λειτουργεί σαν μια τέλεια μικροκάμερα με ασύλληπτες δυνατότητες σε σχέση με οποιοδήποτε σύγχρονο, υψίστης τεχνολογίας, ανθρώπινο οπτικό κατασκεύασμα. Λόγω των πολύ μικρών του διαστάσεων, φέρει διαθλαστικά μέσα με πολύ μεγάλη ισχύ αλλά και προσαρμοστικότητα.

Εδώ συγκαταλέγονται σχεδόν όλα εκείνα τα προβλήματα που ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει με την χρήση διορθωτικών κρυστάλλων (γυαλιά) ή/και με την εφαρμογή φακών επαφής.

Στις μέρες μας, πλήθος τέτοιων προβλημάτων βρίσκουν λύση στον ευρύτερο τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής με χρήση ειδικών ακτίνων laser και ενδοφακών.

για παθήσεις της ωχράς κηλίδος και σύγχρονες θεραπείες αυτών...

Ωχρά κηλίδα ονομάζεται η φυσιολογική περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο του βυθού κάθε ανθρώπινου οφθαλμού. Παίρνει το όνομά της από την κιτρινοκόκκινη (ωχρή) όψη της και είναι υπεύθυνη για την λεπτομερή και υψηλής ανάλυσης εικόνα που αντιλαμβανόμαστε μέσω του διόφθαλμου οπτικού μας συστήματος.

για αντιμετώπιση γλαυκώματος...

Ως δεύτερη αιτία τύφλωσης στον κόσμο (ανάλογα με την φυλή), το γλαύκωμα αποτελεί μια σοβαρότατη νόσο κατά την οποία καταστρέφεται σταδιακά, χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τον ασθενή, ακόμη και σε προχωρημένα στάδια, στις περισσότερες περιπτώσεις, το νευροεπιθήλιο του αμφιβληστροειδούς, ο ιστός, δηλαδή, που λαμβάνει και αρχικά μεταφέρει όλα τα οπτικά ερεθίσματα του οφθαλμού στον εγκέφαλο.
Η πιο συνήθης μορφή γλαυκώματος, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και που αφορά στην Καυκάσια ανθρώπινη φυλή, είναι το Χρόνιο Γλαύκωμα Ανοικτής Γωνίας.
Στις μέρες μας, με την εξέλιξη της φαρμακευτικής τεχνολογίας, η νόσος αντιμετωπίζεται κυρίως με φαρμακευτική αγωγή σε κολύρια, με πολύ απλά, για τον ασθενή, δοσολογικά σχήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται συμπληρωματικές θεραπείες με ειδικά Laser ή/και τοποθέτηση ειδικών βαλβίδων αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού από τον πρόσθιο θάλαμο.
Σε περιπτώσεις ανθεκτικών μορφών της νόσου αλλά και σε ειδικές περιπτώσεις άλλων ειδών γλαυκώματος, εφαρμόζονται διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις με επικεφαλής την τραμπεκουλεκτομή.

Συνεργαζόμενα Κέντρα